Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 39
Năm 2022 : 4.712
 • Ngô Văn Nguyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Địa lí
  • Điện thoại:
   0978.581.797
 • Nguyễn Ngọc Duyến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Văn
  • Điện thoại:
   0912.771.975
 • Nguyễn Huy Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0982.271.529
 • Hoàng Ba Thái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Địa
  • Điện thoại:
   0975.115.812
 • Tạ Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Địa
  • Điện thoại:
   0981.881.045
 • Nguyễn Thị Hiến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐ Lịch sử
  • Điện thoại:
   0963.105.364
 • Trịnh Dương Hà Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   CĐ Văn
  • Điện thoại:
   0978.183.178
 • Ngô Thị Huấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Văn
  • Điện thoại:
   0974.139.651
 • Nguyễn Thị Hải Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Văn
  • Điện thoại:
   0369.686.588
 • Nguyễn Thị Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Văn
  • Điện thoại:
   0987.567.810
 • Nguyễn Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Âm nhạc
  • Điện thoại:
   0382.547.156
 • Ngô Thị Đượm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐH Văn
  • Điện thoại:
   0835.728.455
Video Clip
Văn bản mới