Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Đức Thắng

Dinh Hương - Đức Thắng
3.873.217
c2ducthang@bacgiang.edu.vn