Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 39
Năm 2022 : 4.712
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2022- 2023 Trường MN Đoan Bái số 2

Thực hiện công văn hướng dẫn số 375/HDLN/PGDĐT-LĐLĐ ngày 09/9/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo- Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Hòa về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2022-2023, ngày 30/9/2022 vừa qua Trường Mầm non Đoan Bái số 2 phối hợp với Công đoàn long trọng tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022-2023. Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường đã dự hội nghị đông đủ.

Toàn cảnh hội nghị
Nhằm phát huy quyền làm chủ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng cơ quan văn hoá, nhà trường trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo; ngăn chặn chống lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân và chống tiêu cực trong các hoạt động giáo dục, hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022-2023 của Trường MN Đoan Bái số 2 có nhiệm vụ đánh giá việc thực hiện nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2021-2022, phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023.
Năm học 2021- 2022, Trường MN Đoan Bái số 2 tích cực chủ động tham mưu có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương về chủ trương và xây dựng các biện pháp nhằm phát triển giáo dục mầm non; xây dựng đầy đủ các loại kế hoạch trong các năm học và tổ chức thực hiện đúng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của trường; xây dựng bộ máy nhà trường theo qui định của Điều lệ trường mầm non và hướng dẫn của cấp trên. Nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của trường, của ngành và các nhiệm vụ cá nhân được giao có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra và công tác đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng. Đổi mới công tác quản lý chỉ đạo nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảm bảo chế độ chính sách cho CB, GV, NV đúng quy định; phân công đội ngũ giáo viên phù hợp với trình độ năng lực và tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện công bằng, dân chủ trong nhà trường; công tác thi đua khen thưởng được duy trì và thực hiện thường xuyên, nghiêm túc; việc đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên công khai, dân chủ, khách quan, kịp thời. Cùng đó, nhà trường thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục, phối hợp giữa 3 môi trường gia đình- nhà trường- xã hội để tranh thủ các nguồn lực phát triển nhà trường. Quan tâm tạo điều kiện nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên nhằm hoạt động có hiệu quả; cùng chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và trẻ em.

 


Các tham luận tại hội nghị
Với những kết quả đạt được, Trường MN Đoan Bái số 2 đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022- 2023 với mục tiêu: Tăng cường công tác tuyên truyền để quán triệt và thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt các quy định của ngành. Thực hiện tốt các mục tiêu phòng, chống dịch Covid-19. Củng cố, phát triển lớp học phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên mầm non. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ em mầm non. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, chuẩn bị tốt cho trẻ em vào lớp một và quan tâm phát triển giáo dục mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý, quản trị cơ sở giáo dục, tăng cường nền nếp, kỷ cương, chất lượng và hiệu quả nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trong nhà trường.

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong năm học 2021- 2022
Qua các báo cáo tại hội nghị, nhiều ý kiến đã phát biểu bổ sung các giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học 2022- 2023. Hội nghị đã kết thúc và hy vọng năm học mới, Trường MN Đoan Bái số 2 sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Nguyễn Lý


Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới