Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 5
Tháng 12 : 39
Năm 2022 : 4.712
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 - Bài học kinh nghiệm chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm học 2022- 2023.

Trường Tiểu học Đoan Bái số 2 huyện Hiệp Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3 năm học 2022-2023.

Sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2. Bài học kinh nghiệm chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 năm học 2022-2023.

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hiệp Hòa về việc triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

          Sau 02 năm thực hiện chương trình Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023. Sáng ngày 20 tháng 05 năm 2022, Trường Tiểu học Đoan Bái số 2 tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2 và chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 3 năm học 2022-2023. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Ngô Văn Sơn - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng và đồng chí Ngô Thị Hiền - Phó hiệu trưởng nhà trường.

(Đồng chí Hiệu trưởng khai mạc và chủ trì)

(Đồng chí Phó hiệu trưởng báo cáo sơ kết)

Đồng chí Ngô Thị Hiền - Phó hiệu trưởng nhà trường thông qua Báo cáo sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022 và chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3 năm học 2022-2023. Bản báo cáo đã nêu ra những thuận lợi, khó khăn của nhà trường khi triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 cùng những giải pháp và kết quả thực hiện. Theo đó, những thuận lợi chính là nhà trường được các cấp, các ngành quan tâm về mọi mặt trong giai đoạn xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 (2018-2022); sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường; tỷ lệ giáo viên giỏi cấp huyện trở lên theo các chu kỳ từ 45-55%, vị thế nhà trường luôn được củng cố và phát triển. Những khó khăn cơ bản là do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên trong 02 năm học qua còn phải dạy học trực tuyến nhiều, đặc biệt là đối với lớp 1 phần dạy tập viết còn gặp nhiều khó khăn. Thiết bị dạy học cho giáo viên lớp 1 đến học kỳ 2 mới có đầy đủ.

Hội nghị đã thông qua, thảo luận những giải pháp và kết quả thực hiện chương trình GDPT 2018 đối với lớp 1, lớp 2 năm học 2021-2022 và chuẩn bị điều kiện triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018 đối với lớp 3 năm học 2022-2023 về những nội dung sau:

Trong 02 năm qua nhà trường đã chọn tỷ lệ 1,5 giáo viên văn hóa/lớp và 100% giáo viên bộ môn dạy lớp 1, lớp 2 được tập huấn đầy đủ nội dung chương trình sách giáo khoa, phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Đủ điều kiện dạy lớp 1, lớp 2 theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến thời điểm hiện tại có 100% giáo viên đã hoàn thành chương trình tập huấn module 9.

Kế hoạch xây dựng theo hướng mở, linh hoạt, xây dựng các phương án và điều chỉnh nội dung dạy học để đảm bảo thực hiện “mục tiêu kép”, đảm bảo phân bổ hợp lí giữa các nội dung giáo dục, phù hợp thực tế địa phương, đúng theo hướng dẫn của cấp trên.

Đối với lớp 1, lớp 2 nhà trường tổ chức dạy học theo phương án dạy học 32 tiết/tuần với thời lượng 02 buổi/ngày, mỗi ngày bố trí không quá 7 tiết, mỗi tiết 35 phút. Nội dung dạy học và hoạt động giáo dục thực hiện dạy học theo chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong đó dạy tự chọn môn Tiếng Anh. Ngoài việc thực hiện dạy chương trình chính khoá lớp 1, lớp 2, nhà trường tổ chức dạy một số buổi hoạt động trải nghiệm tập thể và một số tiết câu lạc bộ các môn học để củng cố kiến thức, kĩ năng thực hành cho học sinh.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình GDPT 2018 được nhà trường đặc biệt quan tâm. Tháng 8 hàng năm, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho toàn giáo viên để giới thiệu tổng thể về chương trình GDPT 2018 và giới thiệu chương trình lớp 1 năm học 2020-2021 theo chương trình GDPT 2018; Tổ chức cho tổ chuyên môn tìm hiểu các bộ sách giáo khoa lớp 1, lớp 2; Tổ chức hội thảo, nghiên cứu về Thông tư số 01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức tập huấn Thông Tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học; Tổ chức nghiên cứu sách giáo khoa, phân tích những điểm phù hợp và chưa phù hợp với đặc điểm học sinh của nhà trường, … để lựa chọn sách cho các năm học phù hợp nhất.

(Thảo luận và nghiên cứu chọn sách)

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo chuyên đề, thường xuyên, …Nội dung sinh hoạt đặc biệt quan tâm đến việc vận dụng giảng dạy hàng ngày cho đội ngũ giáo viên.

(Giáo viên chia sẻ trong buổi sinh hoạt chuyên môn lớp 1)

          Cơ sở vật chất phòng học, đầu tư trang thiết bị cơ bản để phục tốt cho công tác giảng dạy lớp 1, lớp 2 và chuẩn bị cho lớp 3 năm học 2022-2023: 100% phòng học là phòng kiên cố, có ti vi thông minh và được lắp đặt mạng internet đến bàn giáo viên; Căn cứ số lớp và lộ trình thay sách giáo khoa hàng năm, nhà trường đã trang bị đầy đủ trang thiết bị theo thông tư 05/2019/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 và thông tư 43/2019/TT-BGDĐT ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2.

(Phòng học bộ môn tiếng Anh)

(Thư viện nhà trường)

          Kết thúc thảo luận, hội nghị đã rút ra một số bài học kinh nghiệm để thực hiện Chương trình GDPT 2018 một số nội dung sau:

         Một là: triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản về lựa chọn sách sách giáo khoa mà đặc biệt là thực hiện Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang về ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

         Hai là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cộng đồng hiểu về mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình GDPT 2018.

        Ba là: dự kiến nhân sự giảng dạy năm sau ổn định để được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do các cấp tổ chức.

         Bốn là: bám sát chương trình và danh mục thiết bị đồ dùng tối thiểu của từng khối lớp để thực hiện trang bị từ hè của năm học trước; trang bị đầy đủ trong các phòng học như: máy tính, tivi có kết nối mạng, tủ đồ dùng, trang trí lớp học gần gũi, thân thiện, ...

        Năm là: tháng 8 hàng năm tổ chức tập huấn, tổ chức học tập cho toàn thể giáo viên về nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy, sách giáo khoa mới, sinh hoạt chuyên môn, cơ sở dữ liệu ngành; Thông Tư 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/09/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học, ...

          Sáu là: xây dựng kế hoạch phù hợp thực tiễn nhà trường, địa phương; xây dựng các phương án dạy học nhằm thực hiện tốt “mục tiêu kép”.

          Bẩy là: 100% các khối lớp thực hiện chương trình GDPT 2018 được học 02 buổi/ngày và được học Tiếng Anh, Tin học.

          Tám là: tăng cường kiểm tra, dự giờ và ưu tiên sinh hoạt chuyên môn ở các khối lớp thực hiện chương trình GDPT 2018.

          Chín là: định kỳ rà soát, bổ sung kế hoạch, đánh giá những ưu điểm, hạn chế trong thực hiện chương trình nhằm cải tiến chất lượng trong việc thực hiện về mọi mặt.

         Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Sơn - Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường đã khẳng định lại công tác tham mưu, vai trò lãnh đạo và kết quả sau 02 năm trong công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 song hành cùng kết quả thực hiện chương trình GDPT 2018. Đồng chí biểu dương sự cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, nguyên nhân của hạn chế. Đồng chí Ngô Văn Sơn đề nghị trong thời gian tới, BGH nhà trường cần chú trọng đến công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện; đội ngũ giáo viên cần nâng cao tinh thần chủ động, sáng tạo, tự học tự bồi dưỡng để đáp ứng đầy đủ yêu cầu đổi mới, góp phần cùng nhà trường thực hiện thắng lợi Chương trình GDPT 2018 năm học 2022-2023 và những năm học tiếp theo đảm bảo đúng lộ trình và đạt chất lượng.

                                                                      


Tác giả: Trường Tiểu học Đoan Bái số 2
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới